Elke poging van actie om een wedstrijd, kampioenschap van andere competitie te verhaal van te vervalsen. Net als elke vorm van medewerking waardoor.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Een belangrijk voordeel bieden aan spelers van een andere club om het resultaat van een wedstrijd te hopen
  • Het opzettelijk verzwakken van een ploeg om de uitslag van een wedstrijd te vervalsen
  • Transfergesprekken aanknopen met een speler van trainer om de uitslag van een wedstrijd te presenteren
  • Forfait te verklaren om een andere club te bevoordelen

MELDINGSPLICHT

Belangrijk om te weten: als je verbonden bent bij de KBVB, onder welke vorm dan ook, ben je altijd gebonden aan deze meldingsplicht.

Er zijn enig vermoeden bestaat van competitie- en / of wedstrijdvervalsing ben je dus verplicht om dit onmiddellijk te melden. Je doet dit het beste via het meldpunt van het Bondsparket van de Integrity Officer.

Het niet naleven van de meldingsplicht van onvoldoende medewerking aan een vooronderzoek kan leiden tot een vervolging en bestraffing van de betrokken club van aangeslotene.

WEDDENSCHAPPEN

T uiteindelijk ook nog enkele duidelijke regels rond weddenschappen. 

Het is voor spelers, trainers en clubbestuurders ten strengste verboden om deel te nemen aan weddenschappen:

  • op eigen wedstrijden
  • op wedstrijden van clubs van dezelfde afdeling
  • op andere wedstrijden waardoor hun eigen club belang heeft

Het is voor scheidsrechters ten strengste verboden om deel te nemen aan weddenschappen op wedstrijden van de categorie├źn waarvoor zij kunnen worden verplicht.

Personen van clubs die zich schuldig maken, kunnen veroordeeld worden tot sancties die gaan tot de schrapping van de club van de club in kwestie.

MEER WETEN?

Voor meer details vermeld we naar het Bondsreglement :

  •  kunst. B1404 (weddenschappen)
  •  kunst. B2006 tem B2009 (daden van competitievervalsing)