FC. TURKSE RANGERS

MISSIE EN VISIE

 

FC Turkse Rangers is een familiale club die een gemoedelijke sfeer ambieert.
Een ideale plaats om nieuwe vriendschappen te smeden waarbij de club een
prominente rol speelt in het sociale leven. 

De jeugd neemt binnen FC Turkse Rangers een centrale plaats in.
Zonder jeugdleden heeft de club geen bestaansrecht. Opvoeding en voetbalonderricht
gaan samen. Naast de knepen van het voetbal, trachten we onze spelers belangrijke
waarden als groepsgeest, naleven van afspraken, respect voor zichzelf, anderen en
materialen bij te brengen. 

Ook sportief staat de speler centraal.
De jongens en meisjes moeten plezier beleven aan hun sport. De club, zijn trainers en
medewerkers dragen hiertoe bij door hen te steunen en vertrouwen te geven. Er is geen
druk naar resultaat, maar de wil om te winnen moet altijd aanwezig zijn.

FC. TURKSE RANGERS

WE WILLEN:

 • Kinderen uit de omgeving, maar ook daarbuiten, een gezond en prettig vrijetijdsbesteding aanbieden, waarin ook sociale vaardigheden worden ontwikkeld.
 • Jonge voetballertjes opleiden tot volwassen voetballers en dit liefst binnen onze eigen club.
  Van debutantje tot veteraan.
 • Elke speler laten doorstromen naar het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau.
 • Werken aan verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal.
 • Verder ontwikkelen tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met zo
  veel mogelijk gediplomeerde trainers.
 • De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen op een sociaal en
  pedagogische manier, waarbij fair play, gelijkheid, doorzettingsvermogen, … belangrijk zijn.

De door FC Turkse Rangers ondertekende Panathlon-verklaring, is de leidraad om te bepalen wat goede sociale vaardigheden in de sport zijn. Als kwaliteitszorgsysteem hanteren we Foot Pass.