FC. TURKSE RANGERS

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Als je een kwetsuur oploopt tijdens de training en/of wedstrijd moet je tijdig de nodige formulieren invullen en onkostennota’s bijhouden. Om problemen te vermijden staat in onderstaande documenten de nodig uitleg over de te ondernemen stappen.

Gelieve enkel de onderstaande documenten te gebruiken. Je kan het document downloaden en printen. Ook op het secretariaat zal de nieuwe ongevalsaangifte verkrijgbaar zijn.
De KBVB heeft de aangiftetermijn verlengd, maar vergeet niet dat Fc Turkse Rangers ook nog een aantal administratieve zaken moet regelen. Breng dus ten laatste één week na het ongeval uw aangifte binnen. Deze kan afgegeven worden op het secretariaat.

AANGIFTE VAN OVGEVAL DOWNLOAD